Különös közzétételi lista

Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) 10. 23.§ Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére.

 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: Pedagógiai program XIII. fejezet
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
  • A beiratkozásra minden év áprilisában kerül sor, melyről helyben szokásos módon, az iskola honlapján, szülői faliújságján valamint az óvodában tájékozódhatnak.
  • A fenntartó által engedélyezett osztályok száma a
   2015/2016-os tanévben 21 (alsó tagozat 12, felső tagozat 9)
 3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is.
  • Intézményünkben tandíj nincs.
  • A tankönyveket 2013.szeptember 1-től felmenő rendszerben ingyenesen kapják a tanulók.
  • Lehetőség van arra, hogy akik nem ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, tartós betegség, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 3 gyermek nevelése esetén ingyenesen, vagy önkormányzati segély igénybe vételével jussanak tankönyvhöz.
  • Étkezéssel kapcsolatos információk itt láthatók
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai.
  Iskolánk nyitva tartása
  • Iskolánk a gyerekek számára hétfőtől péntekig 645-től 1700 óráig van nyitva
  • A 2019/2020-as tanévben a tervezett programok a kisokosban láthatók
 5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
  • 1 fő minősítésére került sor
  • 3 fő tanfelügyeleti ellenőrzésen ment keresztül
 6.   A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program